Algemene Voorwaarden ZBBN

Voor onze dienstverlening hanteren wij algemene voorwaarden. Hierin staat uitgelegd wat we van elkaar kunnen verwachten.

Klik hier (pdf) om de algemene voorwaarden van Zorgbemiddelingsbureau Nederland te downloaden.

Onze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en daar in te zien onder nummer 69205671.