Verplicht melden bij de Inspectie

Voor alle zorgaanbieders vanaf 01 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle startende en reeds werkzame zzp’ers in de zorg zich melden bij het CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat was 1 juli 2021!

De datum is dus aangepast, omdat de voorbereiding meer werk kost dan verwacht. Deze eis komt voort uit de nieuwe wet Wtza die dan in zal gaan. Door je aan te melden als ‘solistisch werkende zorgverlener’ bevestig jij officieel dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving die geldt voor jou als zzp’er. Het doel van de Wtza is om zorgaanbieders beter in beeld te krijgen en hen meer bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waar zij aan moeten voldoen.

 

De meldplicht geldt zowel voor zzp’ers die werkzaam zijn voor eigen cliënten, als voor zzp’ers die als onderaannemer werkzaam zijn voor zorgorganisaties (via ZBBN bijvoorbeeld).

 

Kan ik me nu alvast aanmelden?

Ja, je kunt je nu alvast kenbaar maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, maar de vragenlijst die je moet beantwoorden past niet helemaal bij zzp’ers in de zorg. De Wtza vervangt straks per 1-1-2022 de huidige Wtzi. Op dit moment is die Wet toelating op de zorginstellingen (Wtzi) nog van kracht. De vragenlijst die je voorgeschoteld krijgt op meldennieuwezorgaanbieders.nl is gebaseerd op de huidige wetgeving, dus de Wtzi. Die is gericht op zorginstellingen, niet op ‘solistisch werkenden’ (zzp’ers). Met de Wtza komt er straks een nieuwe digitale vragenlijst en onze verwachting is dat deze veel beter aansluit op zzp’ers.

 

Lees ook het artikel van Solopartners hierover voor meer uitleg

Indien je lid bent bij hen, kunnen zij je hier wellicht ook mee helpen indien je vragen hebt.
https://www.solopartners.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-wtza-hoe-zit-het-met-de-meldingsplicht-bij-de-inspectie/